Главная » Телевизоры Digital » Digital DLE-3917
Digital DLE-3917
— ЖК-телевизор
— LED
— 39"
— 1920x1080
— 1080p Full HD
— 50 Гц
— мощность звука 20 Вт
— HDMI x3
— VGA
— артикул 96268
Нравится этот телик? Расскажите об этом друзьям...


Dokument?rn? projekt V?le?n? technika postupn? p?edstavuje div?k?m ve?ker? zbran? a vojenskou techniku, kter? byla pou??v?na v boj?ch sv?tov?ch v?lek. Prvn? ??st tohoto cyklu ??t? 15 d?l? a zam??uje se na v?le?n? letouny a st?ha?ky.

Letoun Hurricane byl co do po?tu zast?n?n jin?mi typy letadel, av?ak co do kvality nebyl nikdy p?ekon?n. Prvn? prototyp odstartoval 6.listopadu 1935. Celkem bylo v Brit?nii a Kanad? vyrobeno 25 r?zn?ch verz? v po?tech 14500 a 1400 kus?. Nej?ast?j?? specifikac? byl bojov? stiha? a stiha? bombard?r. V pr?b?hu cel?ho provozu byl letoun dle po?adavk? Ministerstva obrany, pos?dek a bojov?ch poznatk? neust?le modernizov?n. Zpo??tku byl potah k??del a ??sti trupu ?e?en tkaninou s d?ev?n?mi nosn?ky, ale z d?vodu vy??? odolnosti zejm?na proti ohni a st?el?m se postupn? p?istoupilo ke kovov?mu potahu a ocelov?m nosn?k?m. Byly vyrobeny i verze pro slu?bu na letadlov?ch lod?ch a to jak pro klasick? start a p?ist?n? na palub?ch, tak vzlet z katapult? - tyto verze se naz?valy Hurricat. D?ky mohutn? konstrukci a dostate?n? siln?mu k??dlu mohly n?kter? typy n?st a? 8 kulomet?, co? z Hurricanu ?inilo jednu z nejmohutn?j??ch l?taj?c?ch zbran?. Byl konstruov?n tak, aby mohl zasazovat tvrd? ?dery nep??teli a z?rove? byl velice odoln? v??i z?sah?m. D?ky jedn? z nejpevn?j??ch leteck?ch konstrukc? 2. sv?tov? v?lky z?st?val bojeschopn? i p?es po?kozen?, kter? by ji? d?vno jin? letouny vy?adila z boje, nebo by byly definitivn? zni?eny. Hurricane slou?il na v?ech boji?t?ch 2. sv?tov? v?lky a vlastnilo ho 25 st?t?, z ?eho? na ?zem? n?kter?ch byl nucen nouzov? p?ist?t. Zachycen?m posledn?ho l?taj?c?ho stroje na barevn?ch z?b?rech vedle origin?ln?ch v?le?n?ch sn?mk? p?edstavuje tento dokument charakteristick? obraz bojov?ho letounu, kter? vskutku zm?nil b?h d?jin.
obraz - PAL 4:3
region - 0
zvuk - stereo dolby digital
jazyk - ?esky, anglicky
d?lka - 57 min

Tato s?rie je balena v luxusn?m digipacku.
APLICATIVO PARA CELULARES COM ANDROID.
DECIBELIMETRO.
INSTALEI E FUNCIONA PERFEITAMENTE!
SE TE FOI UTIL ESSA D?CA, CURTE COM UM JOINHA E SE INSCREVA NO CANAL PARA QUE POSSAMOS CONTINUAR PASSANDO NOVAS D?CAS PRA T?!
MILTINHO CONCEI??O - PROMUSIC STUDIOS(11)9485-32397 (tim)
Просмотров: 5308
Ключевые слова:
Общая оценка Digital DLE-3917 на TV-sovet.ru: 4 из 5 на основании 77 голосов.

  • В данной модели DLE-3917 к сожалению нету Smart TV, какую посоветуете купить приставку?
  • Хочу подключить телевизор через hdmi к компьютеру, но между ними около 12 м. Могу ли я использовать кабель такой длинны? Будут ли какие-то помехи?
  • В описании написано разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей, достаточно ли для 39"?
  • Как и чем прошить ЖК-телевизор Диджита? Где скачать последнюю актуальную прошивку?
  • Хочу купить настенный кронштейн. Какой стандартный размер VESA для 39" Digital DLE-3917?
  • Как подключить PS3 к телевизору Digital DLE-3917? Нужен ли какой-то адаптер или переходник?
  • Дополнительный пульт ДУ Digital, подходящие универсальные пульты

LG
23MA53D

Loewe
Art 40 3D DR+

Saturn
LED 32M

Dex
LE-4645T2


LG DM2752D
LG 29MN33D
Samsung UE19F4000
Panasonic TX-P46ST33

TV-sovet.ruТелевизоры DigitalDigital DLE-3917